FANDOM


Kadastra është regjistër për shënime të posaqme dhe zyre që mirëmbanë të dhënat për ato regjistra.

Sipas fjalorit të gjuhës shqipe Kadastra është: Regjistër zyrtar ku shënohen të dhënat për sipërfaqet e tokave bujqësore, të pyjeve, të kullotave, të livadheve dhe të tokave jobujqësore si dhe ndryshimet që bëhen në to pas regjistrimit fillestar [1].


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
bg:Кадастър

ca:Cadastre da:Matrikel (ejendom) de:Kataster el:Κτηματολόγιο en:Cadastre es:Catastro fr:Cadastre it:Catasto lb:Kadaster nl:Kadaster nn:Matrikkel no:Matrikkel pl:Kataster pt:Cadastro ru:Земельный кадастр sk:Kataster nehnuteľností sv:Fastighetsbok tr:Kadastro uk:Земельний кадастр

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.