Fandom

Kosova Wiki

Kadastra

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Kadastra është regjistër për shënime të posaqme dhe zyre që mirëmbanë të dhënat për ato regjistra.

Sipas fjalorit të gjuhës shqipe Kadastra është: Regjistër zyrtar ku shënohen të dhënat për sipërfaqet e tokave bujqësore, të pyjeve, të kullotave, të livadheve dhe të tokave jobujqësore si dhe ndryshimet që bëhen në to pas regjistrimit fillestar [1].


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
bg:Кадастър

ca:Cadastre da:Matrikel (ejendom) de:Kataster el:Κτηματολόγιο en:Cadastre es:Catastro fr:Cadastre it:Catasto lb:Kadaster nl:Kadaster nn:Matrikkel no:Matrikkel pl:Kataster pt:Cadastro ru:Земельный кадастр sk:Kataster nehnuteľností sv:Fastighetsbok tr:Kadastro uk:Земельний кадастр

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.