FANDOM


Kalaja Ogurzezë apo Kalaja e Mitrovicës përmendet në udhëpërshkrimet e Evlija Çelebiut në dorshkrimet e tija të mbajtura gjatë udhtimit nëpër Kosovë në dhjetor të 1660. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Robert Elsie : nga udhëpërshkrimi (Sejahatnameja) i Evlija Çelebiut

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.