FANDOM


thumb|300px|Video kamera Kamera është pjesa e disa aparateve ose pajisjeve, që është si dhomëz e vogël, e zbrazët dhe e errët si dhe me këtë fjalë tirret edhe aparati marrës fotografik, kinematografik ose televiziv.[1]

  • Kamera televizive është aparat i posaçëm për xhirimi e fotografive të cilat përpunohen më tutje për transmetim në Televizor
  • Kamera kinematografike është aparat i posaçëm që shërben për xhirimin e filmave që zakonisht shaqen në kinema dhe ndriçimi i fotografisë është më i ulët se i kamerave televizive si dhe formati i tyre është zakonisht 16:9
  • Kamera e aparatit fotografik është pjesë e aparatit fotografikë me të cilën zgjerohet brezi i veprimit të aparatit
  • Kamera për fotografim nën ujorë janë kamera të posaçme që përdoren për fotografime dhe xhirime nën ujore.
  • Kamera personale - aparat shtëpiak me të cilën bëhet xhirimi në një shirit apo disk për nevoja private.


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
en:Camera (disambiguation)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.