FANDOM


Kanalizimi është rrjet a sistem kanalesh ujitës, kullues etj.; rrjet gypash ose kanalesh nën tokë për qëllime të ndryshme higjienike, teknike etj.; sistem kanalesh për të mbledhur e drejtuar ujërat.[1]

  • Sistemi Kanalizimi i arave
  • Sistemi Kanalizimi i mbeturinave


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
en:Pipeline

fr:Canalisation

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.