FANDOM


Kanistra është enë e thurur prej xunkth , si shportë e hapët dhe jo e thellë, zakonisht e rrumbullakët e me përmasa të ndryshme, me anë pak ë kthyera nga jashtë e me dy veshë, që përdoret për të mbajtur rroba, bukë, pemë etj.[1]

Po ashtu kanistra mund të jetë thurimë në trajtë disku, e bërë prej xunkthi ose prej litarësh të dhirtë, që përdoret në punishtet e vajit për të shtrydhur ullinjtë.


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
fr:Corbeille

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.