Fandom

Kosova Wiki

Kanxha

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Kanxha është shufër e metaltë me maje të kthyer si grep që shërben për të kapur a për të mbajtur varur diçka, për të lidhur a për të bashkuar vagonët, kova, trarë etj.; shul a kapëse me majë të kthyer, që shërben për të lidhur kanatet e dritareve, për të mbyllur një derë etj.[1]

  • Kanxha e furrës

Po ashtu Kanxha thirret edhe shufra prej hekuri me maje të kthyer, që përdoret si mashë për të trazuar zjarrin në një furrë

  • Kanxha e anijes

Kanxha e anijes është çengeli, hekuri i anijes i cili lëshohet në ujë për tu stacionuar.

  • Kanxha e shtyllave
Kanxha e telefonistëve është këmbalec prej hekuri në trajtën e gjysmëharkut a të një drapri, me dhëmbë të mëdhenj, që e përdorin telefonistët ose elektricistët për të hipur në shtylla


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki