FANDOM


Gjendeni te artikulli Kapërcyelli. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.


Kapërcyelli është shteg. Shteg kalimi për njerëzit në gardhin e një kopshti etj,; shkallë e thjeshtë ose dru me bigë të madhe që mbështetet në anë të një gardhi për të kaluar matanë si dhe shteg i ngushtë kalimi, vendkalim i ngushtë në pyll etj. qafë mali, nëpër të cilin kalohet nga njëra anë në tjetrën; urë e ngushë vetëm për këmbësorë.[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Shiko dhe këtuEdit

  • Gurmazi - Kapërcyelli në anatomi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.