FANDOM


Gjendeni te artikulli Kapaciteti. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.


Kapaciteti është mundësi që ka një enë, një dhomë, një vend etj. për të nxënë një sasi të caktuar lënde, një numër sendesh a njerëzish etj. ; sasia a numri që mund të nxërë diçka [1].

Në teknik kapaciteti paraqet si fuqia e makinave, e një motori etj. për të bërë një punë ose diçka tjetër; sasia e prodhimeve që mund të nxjerrë një fabrikë, një makinë etj. kur punon plotësisht.

  • Kapaciteti elektrik (i përcjellësit) është vlefta e madhësia që del nga raport i ngarkesës elektrike të përcjellësit me fuqinë e tij.
  • Kapaciteti kalorifik është sasia e nxehtësisë që harxhohet për të ngritur një gradë temperaturën e një trupi në kushte të caktuara.
  • Kapaciteti prodhues është mundësia e prodhimit të produkteve të caktuara nga faktorët prodhues.


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
bs:Kapacitet (čvor)

de:Kapazität el:Χωρητικότητα en:Capacity es:Capacidad fr:Capacité hr:Kapacitet lt:Talpa (reikšmės) lv:Kapacitāte nl:Capaciteit pt:Capacidade ru:Ёмкость simple:Capacity sk:Kapacita

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.