FANDOM


Kapakllia është fjalë e vjetruar për një pushkë të vjetër që mbushej si çiftja duke hapur një mbulesë si kapak.[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.