Fandom

Kosova Wiki

Kapitulli

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Kapitulli është secila nga pjesët kryesore të njëpasnjëshme, në të cilat ndahet lënda e një libri, e një rregulloreje etj. sipas çështjeve që trajtohen; përmbajtja e secilës prej këtyre pjesëve; kreu. Po ashtu gjatë bisedave kapitulli përdoret për çështje të madha.[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
an:Capítol

br:Chabistr ca:Capítol en:Chapter es:Capitol fr:Chapitre it:Capitolo ja:チャプター simple:Chapter sk:Kapitula

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki