FANDOM


Kapitulli është secila nga pjesët kryesore të njëpasnjëshme, në të cilat ndahet lënda e një libri, e një rregulloreje etj. sipas çështjeve që trajtohen; përmbajtja e secilës prej këtyre pjesëve; kreu. Po ashtu gjatë bisedave kapitulli përdoret për çështje të madha.[1]


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
an:Capítol

br:Chabistr ca:Capítol en:Chapter es:Capitol fr:Chapitre it:Capitolo ja:チャプター simple:Chapter sk:Kapitula

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.