Fandom

Kosova Wiki

Kartoteka

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Kartoteka është term i përdorur në lëmi të ndryshe që merren me mbledhjedhe, shpërndarje dhe përpunimin e informacioneve dhe informatave.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.