FANDOM


Kodi i mallërave është listë në të cilat secilit produkt/mallë i jepet një numër sipas klasifikimit të produktit. Në kosovë kjo bëhet nga TARIK-u.


Template:Kodi i mallërave në Kosovë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.