Fandom

Kosova Wiki

Kodi i mallërave

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Kodi i mallërave është listë në të cilat secilit produkt/mallë i jepet një numër sipas klasifikimit të produktit. Në kosovë kjo bëhet nga TARIK-u.


Template:Kodi i mallërave në Kosovë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki