FANDOM


Komanda e Mbështetjes Logjistike është një nga pesë hallkat përberësë të Forcave të Armatosura së Shqipërisë. Krahasuar me forcat e tjera, KML është një institucion i relativisht i ri, i krijuar më 7 dhjetor 2000 si një strukture mbështetëse për katër forcat e tjera. KML ka nën vartësi të saj, pesë reparte autonome; Brigada e Furnizimin, Brigada e Transportit, Baza e Mirëmbajtjes së logjistikës, Laboratori Qendror i Forcave të Armatosura dhe Shkolla e Trupës.

Historiku i KML'sëEditen:Albanian Support Command pt:Comando de Apoio da Albânia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.