Fandom

Kosova Wiki

Komanda e Mbështetjes Logjistike

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Komanda e Mbështetjes Logjistike është një nga pesë hallkat përberësë të Forcave të Armatosura së Shqipërisë. Krahasuar me forcat e tjera, KML është një institucion i relativisht i ri, i krijuar më 7 dhjetor 2000 si një strukture mbështetëse për katër forcat e tjera. KML ka nën vartësi të saj, pesë reparte autonome; Brigada e Furnizimin, Brigada e Transportit, Baza e Mirëmbajtjes së logjistikës, Laboratori Qendror i Forcave të Armatosura dhe Shkolla e Trupës.

Historiku i KML'sëEditen:Albanian Support Command pt:Comando de Apoio da Albânia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki