FANDOM


Kombibusi termë i përdorur në Kosovë për një lloj makine transportuese e personave.

Kombibusët janë makina transportuese me 10-12 ulëse dhe pas shkatërrimit të sistemit urbanë në Kosovë në vitet 1990 në qytete e Kosovës zëvendësonin mungesën e transportit urban.

Zakonisht pronarët e tyre ishin edhe drejtuesit e këtyre makinave dhe bënin transportimin e qytetarëve në përbrenda qytetit për një kundërvlerë në të holla.

Këtë shërim ata kryenin pa obligime ndaj shtetit. Gjatë kohës së paraluftës paguanin policët e Serbisë ndërsa pas luftës toleroheshin nga shteti.

Me ri-mëkëmbjen e rrjetit urbanistik të transportit (2006), qeveria e Kosovës merr vendime me të cilat transportimi i tillë i personave ndalohet.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.