Fandom

Kosova Wiki

Kombibusi

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Kombibusi termë i përdorur në Kosovë për një lloj makine transportuese e personave.

Kombibusët janë makina transportuese me 10-12 ulëse dhe pas shkatërrimit të sistemit urbanë në Kosovë në vitet 1990 në qytete e Kosovës zëvendësonin mungesën e transportit urban.

Zakonisht pronarët e tyre ishin edhe drejtuesit e këtyre makinave dhe bënin transportimin e qytetarëve në përbrenda qytetit për një kundërvlerë në të holla.

Këtë shërim ata kryenin pa obligime ndaj shtetit. Gjatë kohës së paraluftës paguanin policët e Serbisë ndërsa pas luftës toleroheshin nga shteti.

Me ri-mëkëmbjen e rrjetit urbanistik të transportit (2006), qeveria e Kosovës merr vendime me të cilat transportimi i tillë i personave ndalohet.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki