Fandom

Kosova Wiki

Komiteti Nacional Revolucionar

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Komiteti Nacional Revolucionar, shkurt njohur si KONARE (nga: Komiteti Nacional Revolucionar) u themelua më 25 mars të vitit 1925Vjenë në krye me Fan Nolin. Në programin e vet ky komitet, ndër të tjera, kërkonte vendosjen e një regjimi republikan, zbatimin e reformës agrare dhe vendosjen e kufijve etnikë të Shqipërisë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki