FANDOM


Kongresi i Dytë i Napolit u mbajt më 29 prill të vitit 1901 me nismën e arbëreshëveItalisë. Kongresi nuk doli jashtë kuadrit gjuhësor, madje diskutoi kryesisht çështjen e alfabetit unik të shqipes, duke shtruar nevojën e një alfabeti latin që të shprehte besnikërisht tërë tingujt e gjuhës shqipe.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.