Fandom

Kosova Wiki

Konkurrenca jolojale

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Konkurencë jolojale janë veprimet e tregtarëve me të cilat në konkurencën e tregut cënohet praktika e mirë afariste. Në transaksionet me natyrë komerciale, industriale apo bujqësore të gjitha aktet që lidhen me konkurrencën, por që janë në konflikt me praktikat e mira tregtare janë të ndaluara. [1]

Koncurenca jolojale bëhet atëherë kur reklamimi, shpallja ose oferta e mallit dhe shërbimeve bëhet duke përdorur të dhëna ose shprehje të cilat ndikojnë padrejtësisht mbi biznesin e një tregtari tjetër, duke shfrytëzuar emrin e tregtarit tjetër ose prodhimet apo shërbimeve të tij; reklamimi, shpallja ose oferta e mallit dhe shërbimeve me të cilat fyhet ose nënçmohet tregtari tjetër në baza nacionale, racore, politike dhe fetare;ofrimi i të dhënave apo përhapja e thashethemeve për tregtarin tjetër, nëse ato të dhëna dëmtojnë ose mund të sjellin dëm imazhit ose afarizmit të tregtarit tjetër, përveç rasteve kur informacioni është i vertetë; shitja e mallit me shenja dhe të dhëna, të cilat krijojnë ose mund të krijojnë konfuzion lidhur me prejardhjen, prodhimtarinë, sasinë, cilësinë ose

karakteristikat e tjera të mallit; fshehja e mangësive ose gabimeve të mallit dhe shërbimeve ose shkaktimi i hutive të tjera tek konsumatorët; veprimet e tregtarit të drejtuara në ndërprerjen e marrëdhënjeve afariste në mes tregtarëve të tjerë, ose pamundësimi apo vështirësimi i marrëdhënieve afariste midis tregtarëve si dhe veprime të ngjajshme.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR TREGTINË E BRENDSHME Në amëzën assembly-kosova.org
cs:Nekalá soutěž

de:Unlauterer Wettbewerb en:Unfair business practices fr:Concurrence déloyale it:Concorrenza sleale pl:Nieuczciwa konkurencja pt:Concorrência desleal ru:Недобросовестная конкуренция

Also on Fandom

Random Wiki