Fandom

Kosova Wiki

Kontratë Koncesioni

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Kontratë Koncesioni nënkupton një kontratë të lidhur mes një Autoriteti Kontraktues dhe një koncesionari ku objekti kryesor i kontratës është zbatimi i një projekti të

infrastrukturës dhe ku përmbushja e kontratës nga koncesionari shpërblehet tërësisht ose pjesërisht me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të infrastrukturës [1].


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PROCEDURËN E DHËNIES SË KONCESIONEVE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.