FANDOM


Kontratë Koncesioni nënkupton një kontratë të lidhur mes një Autoriteti Kontraktues dhe një koncesionari ku objekti kryesor i kontratës është zbatimi i një projekti të

infrastrukturës dhe ku përmbushja e kontratës nga koncesionari shpërblehet tërësisht ose pjesërisht me dhënien e së drejtës së shfrytëzimit të infrastrukturës [1].


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR PROCEDURËN E DHËNIES SË KONCESIONEVE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.