FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Algjeri:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Musin Kroi vitet 1950
2. Nesip Kaçi vitet 1960
3. Riza Paushani 1965-1968
4. Dhimitër Spano 1972-1976
5. Syrja Laze 1976-1980


Shih edhe Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.