FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Argjentinë:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Shpëtim Çaaushi
2. Edmond Trako 1997-2004
3. Banush Gozhdari 2005
4. Ylli Pollo Template:? - aktiv

Shih edhe Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.