FANDOM


Kjo është lista e Ambasadorëve shqiptarë që kanë përfaqësuar Shqipërinë në Itali:

Nr. Ambasadori Mandati
1. Zenel Hamiti 1949-1952
2. Behar Shtylla 1952-1954
3. Edip Çuçi 1954-1958
4. Koço Prifti 1958-1961
5. Jordan Pani 1961-1967
6. Ksenofon Nushi 1967-1972
7. Pirro Koçi 1972-1977
8. Kujtim Myzyri 1977-1980
9. Pirro Bita 1980-1982
10. Bashkim Dino 1982-1988
11. Dashnor Dervishi 1988-1992
12. Edmond Dule 1992-1995
13. Pandeli Pasko 1995-1998
14. Leontiev Çuçi 1998-2001
15. Pëllumb Xhufi 2001-2004
16. Pavli Zëri 2004- 2005
17. Llesh Kola 2005 - aktiv

Shih edhe Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.