Fandom

Kosova Wiki

Lista e kuqe për bimët

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Lista e kuqe - regjistër i llojeve të rrezikuara të bimëve, kërpudhave dhe shtazëve, i radhitur sipas kategorive të rrezikueshmërisë, duke iu referuar anekseve relevante të

Direktivave të BE-së 79/409 dhe 92/43.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki