FANDOM


Gjatë historisë Podujeva ka dhënë kontribut të madhe për kulturën edhe politikën kosovare. Këtu një përmbledhje e disa personaliteteve më të shquar :

Personalitetet Edit

Politikanë Edit


Sportistë Edit


Shkencëtarë/Mësimdhënës Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.