FANDOM


MBPZHR - do të thotë Ministria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural e Kosovës e themeluar

me Rregulloren 2001/19.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.