Fandom

Kosova Wiki

Mahir Domi

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Mahir Domi profesorë që ka ndihmuar për termat e gramatikës e të fonetikës në Fjalorin e gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980. Prof. Domi po ashtu ka ndihmuar hartuesit me dhënjën e vrejtejeve dhe sugjerimeve.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.