FANDOM


Makina mbushëse paraqet një sistem të automatizuarveglave mekanike e elektronike që mbushin vetvetiu thasë të ndryshme me lëndë të rrjedhshme a lëndë në trajtë pluhuri. Këto makina përdoren për mbushjen e paketimeve higjienike (thasë letre, qelqi, shishe etj.) dhe për bazë dozimi kanë vëllimin. Gjuajtja e masës mbushëse ndodhë shpesh plotësisht në mënyrë automatike.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Der Grosse Brock Haus, Band 1 - Wiesbaden 1984 ISBN 3-7653-0363-1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.