FANDOM


Marc Danzon është drejtor i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Rajonin e Evropës. Ka filluar mandatin e tij te pare ne vitin 2000. Aktualisht ndodhet ne mandatin e tij te dyte. Ne cilesine drejtorit ai ka vizituar tre here Shqiperine.


en:Marc Danzon

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.