Fandom

Kosova Wiki

Marko la Piana

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Marko la Piana ishte studiues arbëresh, me të cilin nis brezi i mirëfilltë i gjuhëtarëve ndër arbëreshët e Italisë. Ai nxori për herë të parë në dritë shkrimin më të vjetër të arbërishtes së Italisë - veprën e Lekë Matrëngës. Vdiq më 20 prill të vitit 1958.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki