FANDOM


Marko la Piana ishte studiues arbëresh, me të cilin nis brezi i mirëfilltë i gjuhëtarëve ndër arbëreshët e Italisë. Ai nxori për herë të parë në dritë shkrimin më të vjetër të arbërishtes së Italisë - veprën e Lekë Matrëngës. Vdiq më 20 prill të vitit 1958.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.