FANDOM


Marrësi i mesazhit të dhënave nënkupton personin që synohet dhe cilësohet si marrës i mesazhit të dhënave nga autori i mesazhit, mirëpo nuk përfshin personin që vepron si

ndërmjetësues në lidhje me mesazhin e të dhënave.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.