Fandom

Kosova Wiki

Mesazhi i të dhënave

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Mesazhi i të dhënave nënkupton informacionin e krijuar, dërguar, pranuar ose të ruajtur me mjeteve elektronike, optike ose të ngjashme, duke përfshirë, por jo i kufizuar në shkëmbimin elektronik të dhënave (SHEDH), postën elektronike, telegramet, teleksat

ose telekopjet.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki