Fandom

Kosova Wiki

Mesazhi i të dhënave

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Mesazhi i të dhënave nënkupton informacionin e krijuar, dërguar, pranuar ose të ruajtur me mjeteve elektronike, optike ose të ngjashme, duke përfshirë, por jo i kufizuar në shkëmbimin elektronik të dhënave (SHEDH), postën elektronike, telegramet, teleksat

ose telekopjet.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.