Fandom

Kosova Wiki

Miço Samara

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Miço Samara është bashkëpunëtorë i vjetër shkencorë që ka bërë përpunimi e redaktimin e pjesëve përkatëse të Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe të botuar në Tiranë1980.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki