FANDOM


Military Export Import Company, shkurt MEICO, është ndërmarrje shtetërore, në vartësi të Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë.

Kjo ndërmarrje është krijuar, në vitin 1991, me vendim të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, Nr.366, datë 5 tetor, 1991 "Për krijimin e Ndërmarrjes së Import-Eksportit në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes" dhe që nga ky vit ushtron veprimtarinë dhe aktivitetin e saj, për plotësimin e nevojave të Forcave të Armatosura Shqiptare dhe të institucioneve të tjera, me mallra importi specifike të karakterit ushtarak, si dhe eksportet e mallrave ushtarake të reja dhe stoqeve të Ushtrisë Shqiptare, si dhe të prodhimeve të industrisë ushtarake.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.