Fandom

Kosova Wiki

Mimoza Ahmeti

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Mimoza Ahmeti lindi në vitin 1963 është shkrimtare shqiptare.

Poezia e Mimozës Pjalmimi i luleve është përkthyer në gjuhen bullgare nga Elica Velinova ndërsa përmbledhj e tregimeve e titulluar E fshehta e rinisе sime po ashtu është përkthyer në gjuhën bullgare nga Iskra Cankova.


Tituj të vepraveEdit

  • Pjalmimi i luleve - poezi
përkthyer në bullgarisht nga Elica Velinova - Опрашването на цветята[1]
  • E fshehta e rinisе sime - Nëntori, Tirana, 1990 - Tregime
përtkthyer në bullgarisht nga Iskra Cankova - ТАЙНАТА НА МОЯТА МЛАДОСТ[2]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Rusana Bejleri (Русана Бейлери) për Mimoza Ahmetin - bullgarisht
  2. Ahmeti Cankova për E fshehta e rinisе sime
cs:Mimoza Ahmeti

de:Mimoza Ahmeti en:Mimoza Ahmeti pl:Mimoza Ahmeti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki