FANDOM


Mimoza Ahmeti lindi në vitin 1963 është shkrimtare shqiptare.

Poezia e Mimozës Pjalmimi i luleve është përkthyer në gjuhen bullgare nga Elica Velinova ndërsa përmbledhj e tregimeve e titulluar E fshehta e rinisе sime po ashtu është përkthyer në gjuhën bullgare nga Iskra Cankova.


Tituj të vepraveEdit

  • Pjalmimi i luleve - poezi
përkthyer në bullgarisht nga Elica Velinova - Опрашването на цветята[1]
  • E fshehta e rinisе sime - Nëntori, Tirana, 1990 - Tregime
përtkthyer në bullgarisht nga Iskra Cankova - ТАЙНАТА НА МОЯТА МЛАДОСТ[2]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Rusana Bejleri (Русана Бейлери) për Mimoza Ahmetin - bullgarisht
  2. Ahmeti Cankova për E fshehta e rinisе sime
cs:Mimoza Ahmeti

de:Mimoza Ahmeti en:Mimoza Ahmeti pl:Mimoza Ahmeti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.