Fandom

Kosova Wiki

Mosha

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Mosha është parametër i cili tregon se sa një person është i vjetër, sa kohë ka kaluar që nga lindja.

Njeriu sipas moshës Edit

Template:Njeriu


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki