FANDOM


thumb|450px thumb|450px

Mezuraj Muze i vendosur në një mjedis shumë komod me një sipërfaqe rreth 600 metra katror, në fond dhe në ekspozim ka mijëra vepra. Janë përgaditur dhe botuar katalogje dhe albume cilësor nga ky muze. Stafi i kualifikuar i Muzeut Mezuraj është bazë e punës përzgjedhëse e studimore, por shtylla e këtij institucioni arti është z. Eduart Mezuraj, që po i bënë një shërbim të çmueshëm kulturës kombëtare, me një institucioni që renditet në krenarinë e qytetit të Tiranës.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.