FANDOM


Muzeu Prehistorik është krijuar në vitin 1985 në qytetin e Korçës, duke marrë formë të plotë pas vitit 1990. Muzeu është vendosur në një ndërtesë karakteristike korçare, e cila është shpallur Monument Kulture për vetë vlerat arkitektonike të saj. Tek ky muze gjenden objekte të prehistorisë, zbulime arkeologjike nga shumë vendbanime prehistorike që tregojnë zhvillimin e kulturës së pjesës jug lindore të Shqipërisë që nga mijëvjeçari VI b.c. deri në shekullin e gjashtë.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.