FANDOM


Nacioni është një popullsi apo grup individësh zakonisht kapitalist që ka arritur të shtrijë ndikimin e vetë ekonomik, politik e fizikë në një hapësirë dhe ka arritur që mbi atë territorë të vendosë sovranitetin e vetë në këto lëmi dhe më gjërë.

Shih edheEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.