FANDOM


Nase Jani është lindur në Stegopul të Lunxhërisë, Gjirokastër, më 25 maj 1947. Prej vitit 1991 jeton familjarisht në Athinë. Është nismëtar i Klubit të shkrimtarëve shqiptarë në Greqi "Dritare" dhe i përzgjedhur, kryetar i këtij Klubi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.