Fandom

Kosova Wiki

Nase Jani

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Nase Jani është lindur në Stegopul të Lunxhërisë, Gjirokastër, më 25 maj 1947. Prej vitit 1991 jeton familjarisht në Athinë. Është nismëtar i Klubit të shkrimtarëve shqiptarë në Greqi "Dritare" dhe i përzgjedhur, kryetar i këtij Klubi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.