FANDOM


Ndëroperimi nënkupton çështjet shtetërore, ku sistemi i kartelës, i lëshuar në një shtet anëtar dhe/ ose që i takon sistemit të dhënë të kartelës, mund të shfrytëzohet nga shtetet e tjera anëtare dhe/ ose në rrjetet e instaluara nga sistemet e tjera. Kjo kërkon që kartelat dhe lexuesit e tyre e që shfrytëzohen në sistemet e ndryshme, duhet të jenë në përputhje teknologjike dhe ato sisteme duhet të jenë të hapura dhe të mbështetura me marrëveshje

të ndërsjella.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.