Fandom

Kosova Wiki

Ndëroperimi

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ndëroperimi nënkupton çështjet shtetërore, ku sistemi i kartelës, i lëshuar në një shtet anëtar dhe/ ose që i takon sistemit të dhënë të kartelës, mund të shfrytëzohet nga shtetet e tjera anëtare dhe/ ose në rrjetet e instaluara nga sistemet e tjera. Kjo kërkon që kartelat dhe lexuesit e tyre e që shfrytëzohen në sistemet e ndryshme, duhet të jenë në përputhje teknologjike dhe ato sisteme duhet të jenë të hapura dhe të mbështetura me marrëveshje

të ndërsjella.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki