FANDOM


Nikoleta Cikuli bashkëpunëtore e vjetër e shkencave e cila ka kryer detyra të veçanta teknike për krijimin e Fjalorit të gjuhës shqipe të botuar në Tiranë me 1980.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.