FANDOMleft|30px|Shpjegim Kjo faqe bën kthjellimin e shprehjeve ose të titujve që për bazë kanë fjalën e përbashkët.


Nj, (shqipto: një) është shkronja e njëzetë he bashkëtingëllorja e gjashtëmbëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe. Kjo shkronjë është njëra nga nëntë shkronjat e gjuhës shqipe e cila përbëhet nga dy shkronja edhe aë nga shkronja n dhe nga shkronja i.

Shkronja Nj Edit

·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

Shih dhe Edit


br:Nj (lizherenn)

fr:NJ mk:Nj (Латиница) no:Nj (bokstav)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.