Fandom

Kosova Wiki

Një jetë me stuhi

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Opera "Një jetë me stuhi" është kompozuar nga Dhora Leka. E bazuar në subjektin e romanit të Ali Abdihoxhës "Një vjeshtë me stuhi".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki