Fandom

Kosova Wiki

Njeri i fjalës

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Njeri i fjalës është mirënjohje, lëvdatë shoqërore-popullore për individët e njohurë nga rrethi si njerzë që qëndrojnë pas fjalës së thënë ndonjë individi apo shoqërisë në përgjithsi.

Kjo mirënjohje apo lavdatë varrësisht nga momenti dhe qëllimi i shpehjes ju drejtohet personave që në rrethe të caktuara shoqërore kanë dëshmuar që qëndrojnë prapa fjalëve të thëna nga vetë ata dhe pohimet që i kanë bërë i kanë shëndëruar në vepra zakonisht në kuptimin subjektiv.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki