FANDOM


Njeri i fjalës është mirënjohje, lëvdatë shoqërore-popullore për individët e njohurë nga rrethi si njerzë që qëndrojnë pas fjalës së thënë ndonjë individi apo shoqërisë në përgjithsi.

Kjo mirënjohje apo lavdatë varrësisht nga momenti dhe qëllimi i shpehjes ju drejtohet personave që në rrethe të caktuara shoqërore kanë dëshmuar që qëndrojnë prapa fjalëve të thëna nga vetë ata dhe pohimet që i kanë bërë i kanë shëndëruar në vepra zakonisht në kuptimin subjektiv.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.