Fandom

Kosova Wiki

Organet qeveritare

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Organet qeveritare, nënkuptojnë ministritë dhe autoritetet e tjera kompetente qeveritare, të themeluara sipas Kushtetutës dhe akteve të tjera juridike.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJE NGA FATKEQËSITË Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki