FANDOM


Organet qeveritare, nënkuptojnë ministritë dhe autoritetet e tjera kompetente qeveritare, të themeluara sipas Kushtetutës dhe akteve të tjera juridike.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJE NGA FATKEQËSITË Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.