FANDOM


Përbërësit e natyrës - elemente të natyrës, siç janë flora dhe fauna, organizmat e gjallë dhe ekosistemi i tyre (biodiversiteti), toka, uji, ajri, peizazhi, mjedisi jetësor artificial, të

mirat natyrore dhe veprimi reciprok i këtyre elementeve.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR MBROJTJEN E NATYRËS Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.