Fandom

Kosova Wiki

Përparësi personale

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Përparësi personale - nënkupton arritjen e ndonjë përftimi material ose jo material në formën e së drejtës apo përparësisë që nuk i takon këtij personi si dhe dhënia e kësaj

përparësie një pale tjetër. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN KUNDËR KORRUPSIONIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki