FANDOM


Përparësi personale - nënkupton arritjen e ndonjë përftimi material ose jo material në formën e së drejtës apo përparësisë që nuk i takon këtij personi si dhe dhënia e kësaj

përparësie një pale tjetër. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN KUNDËR KORRUPSIONIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.