FANDOM


Patrioti është një person i një shteti i cili vepronë në bazë të një principi të vetëm që ka për qëllim mbrojtjes e interesave të shtetit dhe shtetasve të ciliti i takonë.

Patrioti për dallim nga Burri i dheut heq dorë nga tradita e popullit a shoqërisë së njohur nga ai dhe të gjitha principet e tija i orijentonë në mbrojtje të bashkësisë shtetërore, pjesë e së cilës është edhe shoqëria e popullata e tij e afërt. Edhe patrioti si burri i dheut shërben si shembull në nivel të mbarë shoqërisë shtetrore. Karakteristikë e vetme e individëve të tillë është principi i tyre i shpehur në moton çdo flijim është i lejumë në mbrojtjen e vlerave të vendit. Mjetet me të cilat veprojë këta individë janë të ndryshme në raste të rënda edhe vetëvrasja për hirë të mbrojtjes së principit të tyre. Përjashtimi i vetëm i këtyre mjeteve është komunikimi me ngacmuesin e vendit të tij.


Shih edhe Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.