Fandom

Kosova Wiki

Pediculus corporis

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Pediculus corporis apo vestimenti, (morri i trupti) është insekt i rendit Anoplura. Ky insekt jeton në trup, në ndërresa ku i lëshon vezët. Ushqehet duke tithur gjak nga trupi e për këtë shkak është edhe përçues i sëmundjes së rrezikshme infektuese, tifos së morrit, shkaktar i së cilës është rikecia Rickettsia prouazeni.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki