Fandom

Kosova Wiki

Person i lidhur

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Person i lidhur nënkupton personat që kanë marrëdhënie të veçanta që mund të ndikojnë materialisht në rezultatet ekonomike të transaksioneve mes tyre. Marrëdhëniet e veçanta përfshijnë: personat që janë zyrtarë apo drejtorë të biznesit të njëri-tjetrit; personat që janë ortakë në biznes; personat që janë në një marrëdhënie punëdhënës-i punësuar; një person që mban apo kontrollon 50% apo më tepër të aksioneve apo të drejtave të votimit në personin tjetër juridik; një person që drejtëpërdrejt apo tërthorazi kontrollon personin tjetër; të dy personat drejtëpërdrejt apo tërthorazi janë të kontrolluar nga një person i tretë; apo të dy personat janë anëtarë të të njëjtës familje të gjerë, përfshirë bashkëshorten/in, paraardhësen/in apo pasardhësen/in, motrën apo vëllain, nipin apo mbesën, bashkëshorten/in e motrës ose vëllait, motra ose vëllai i prindit apo vjehrrit dhe kunati ose kunata. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki