FANDOM


Person i lidhur nënkupton personat që kanë marrëdhënie të veçanta që mund të ndikojnë materialisht në rezultatet ekonomike të transaksioneve mes tyre. Marrëdhëniet e veçanta përfshijnë: personat që janë zyrtarë apo drejtorë të biznesit të njëri-tjetrit; personat që janë ortakë në biznes; personat që janë në një marrëdhënie punëdhënës-i punësuar; një person që mban apo kontrollon 50% apo më tepër të aksioneve apo të drejtave të votimit në personin tjetër juridik; një person që drejtëpërdrejt apo tërthorazi kontrollon personin tjetër; të dy personat drejtëpërdrejt apo tërthorazi janë të kontrolluar nga një person i tretë; apo të dy personat janë anëtarë të të njëjtës familje të gjerë, përfshirë bashkëshorten/in, paraardhësen/in apo pasardhësen/in, motrën apo vëllain, nipin apo mbesën, bashkëshorten/in e motrës ose vëllait, motra ose vëllai i prindit apo vjehrrit dhe kunati ose kunata. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.