Fandom

Kosova Wiki

Person përgjegjës në entitet juridik

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Person përgjegjës në entitet juridik - nënkupton personin në kuptim të nenit 107

paragrafi 2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN KUNDËR KORRUPSIONIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki