FANDOM


Person përgjegjës në entitet juridik - nënkupton personin në kuptim të nenit 107

paragrafi 2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN KUNDËR KORRUPSIONIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.